Ostatnia aktualizacja: 16.09.2018

Strona parafii św. Marii Magdaleny, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies - zobacz więcej na ten temat.

Kancelaria parafialna


Sakramenty Święte


Grupy parafialne
Sakrament bierzmowania


INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski oraz II Synodu Archidiecezji Katowickiej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata i obejmuje klasy VI, VII i VIII.

Sakrament Bierzmowania przyjmują uczniowie klas VIII (w roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni uczniowie III klas gimnazjum).

Aby zostać włączonym do grona kandydatów do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania należy złożyć deklarację podpisaną przez kandydata i rodziców/ opiekunów.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas VI i VII obejmuje udział we Mszy Św. niedzielnej i święta nakazane oraz comiesięczną spowiedź i Mszę Św. młodzieżową.

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas VIII obejmuje udział w życiu parafialnym poprzez praktykowanie wiary (niedzielna Msza Św. i w święta nakazane, nabożeństwa, comiesięczna spowiedź, Msza Św. młodzieżowa oraz inne formy), spotkania raz w miesiącu w grupach z animatorami.

NIEPRZYSTĄPIENIE DO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZOWANIA OD KLASY VI ELIMINUJE MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU W KLASIE VIII!

DOKUMENTACJA

Klasy VI i VII:

Klasy VIII:

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania w danym roku podawane są na bieżąco przez duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

INFORMACJE BIEŻĄCE

W piątek 21 września br. zapraszamy uczniów klas VI i VII wraz z rodzicami na spotkanie w związku z rozpoczęciem przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.

W zakrystii są do odebrania deklaracje dla kandydatów do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019, którzy uczęszczają do szkół poza naszą parafią.

Także w zakrystii są do odebrania deklaracje dla klas VI i VII, którzy uczęszczają do szkół poza naszą parafią.

Osoby starsze, które chciałyby przyjąć ten sakrament, proszone są o zgłoszenie się w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie     Intencje mszalne     Sakramenty Święte     Kancelaria parafialna     Grupy parafialne     Duszpasterze     Kontakt


Copyright (C) 2012 - Krzysztof Szostek


stat4u