Ostatnia aktualizacja: 28.11.2021

Strona parafii św. Marii Magdaleny, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies - zobacz więcej na ten temat.

Kancelaria parafialna


Sakramenty Święte


Grupy parafialne
Sakrament bierzmowania


INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski oraz II Synodu Archidiecezji Katowickiej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata i obejmuje klasy VI, VII i VIII.

Sakrament Bierzmowania przyjmują uczniowie klas VIII (w roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni uczniowie III klas gimnazjum).

Aby zostać włączonym do grona kandydatów do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania należy złożyć deklarację podpisaną przez kandydata i rodziców/ opiekunów.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas VI i VII obejmuje udział we Mszy Św. niedzielnej i święta nakazane oraz comiesięczną spowiedź i Mszę Św. młodzieżową.

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas VIII obejmuje udział w życiu parafialnym poprzez praktykowanie wiary (niedzielna Msza Św. i w święta nakazane, nabożeństwa, comiesięczna spowiedź, Msza Św. młodzieżowa oraz inne formy), spotkania raz w miesiącu w grupach z animatorami.

NIEPRZYSTĄPIENIE DO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OD KLASY VI ELIMINUJE MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU W KLASIE VIII!

DOKUMENTACJA

Klasy VI i VII:

Klasy VIII:

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania w danym roku podawane są na bieżąco przez duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

INFORMACJE BIEŻĄCE

Zgodnie z postanowieniami KEP obowiązuje 3 letni okres przygotowania do sakramentu bierzmowania. Dlatego w piątek 19 listopada br. od godz. 17.00 zapraszamy do spowiedzi św. klasy VI i VII. Zapraszamy także na Mszę św. o godz. 18.00.

Ogłoszenia duszpasterskie     Intencje mszalne     Sakramenty Święte     Kancelaria parafialna     Grupy parafialne     Duszpasterze     Kontakt


Copyright (C) 2012 - Parafia św. Marii Magdaleny w Bielszowicach


stat4u